Følg disse anvisninger, når du benytter hallen

Alle hunde som får adgang til Garbogaards indendørsfaciliteter, SKAL være godt luftet.

Hvis en hund gør sig ren i hallen påhviler det føreren at rydde op og gøre rent efter den som anvist og med de midler som står i hallen. Efterladenskaber skal smides i den UDENDØRS skraldespand.

Hunde som opholder sig i hallen, og ikke er under direkte træning, bør som udgangspunkt være sat i bur, eller være under konstant opsyn/kontrol. Dette er for at undgå slagsmål mellem fritløbende hunde, samt for at undgå urinmarkeringer.

Træning foregår i rent fodtøj beregnet til indendørs brug. Såfremt hunden skal luftes under brug af hallen, kan man tage blå plastikovertræk over indeskoen, så hunden kan komme hurtigt ud. Medbring selv håndklæde til at tørre hundens poter med.

Det er kun tilladt at bruge de blå plastikovertræk indendørs over udendørs sko, hvis de er helt nye og ubrugte.

Al brug af harpiks på hundenes poter vil medføre øjeblikkelig, permanent bortvisning!

Så vidt muligt tages kun de hunde der træner med ind i hallen.

Der er ikke adgang for tæver i løbetid, med mindre disse under hele opholdet i hallen er iklædt løbetidsbukser.

Det er ikke tilladt at medbringe vand eller drkkevarer på græstæppet og ved brug af godbidder skal disse være fjernet fra tæppet, når hallen forlades.

Vand kan gives på plateauet, hvor også hundebure og tilskuer-stole kan placeres. Det er også tilladt at have drikkevarer på plateauet

Det er tilladt at efterlade agilityforhindringerne hvor de har været i brug efter endt træning, sålænge det ligner en agilitybane, men øvrige ting skal stilles på plads og der skal ryddes op. Kontaktforhindringer som har været sat ned skal sættes op igen. Oprydning gælder også rester efter hundes legesager, store totter af hundehår etc.

Agilityforhindringer skal ikke sættes ud på gulvet igen efter træning, hvis de ikke har været benyttet, men forhindringer skal stilles pænt og ordentligt til side langs væggene – og ikke på beton-plateauet..

Musikanlægget i hallen må kun benyttes med lukkede porte og lydniveauet skal holdes på et leje, så det ikke er til unødig gene for Garbogaards beboere.

Udendørs areal

Hvis udendørstræningsbanen ikke er udlejet eller i brug, er det tilladt at lufte hunden derinde. Det er også det eneste sted på Garbogaard, hvor hundene må være løse (og kun når når lågerne er lukkede).

Hundene kan også luftes i snor ved træerne langs træningsbanen og foran træningsbanen, men det er IKKE tilladt at lade hunden tisse på vores postkasse, husmure eller på gårdspladsen!!

Det påhviler alle brugere at efterlade udendørsarealerne fri for affald og efterladenskaber (HUSK lommelygte – der er mørkt på landet efter mørkets frembrud), såvel egne, som utilsigtet efterladt af andre.